Κάλυψη Ασφαλιστικών Ταμείων – Ασφαλειών

Κάλυψη Ασφαλιστικών Ταμείων – Ασφαλειών

ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 

Το ασφαλιστικό ταμείο (ΕΟΠΠΥ) καλύπτει ένα ποσοστό του κόστους αγοράς περούκας συνθετικής ή φυσικής περούκας ή της τεχνικής HOS.

 

Για την περίπτωση αυτή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 

1    Ζητήστε τη γνωμάτευση για την αναγκαιότητα αγοράς περούκας από τον θεράποντα ιατρό σας.

2    Θεωρήστε τη γνωμάτευση από τον ελεγκτή του ταμείου (ΕΟΠΠΥ) που θα την υπογράψει και θα την σφραγίσει.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία της θεώρησης οφείλει να είναι προγενέστερη του παραστατικού αγοράς, εφόσον έχετε αποφασίσει ποια περούκα θα αγοράσετε.)

3   Την ημέρα της αγοράς θα σας δώσουμε – μαζί με την απόδειξη αγοράς – όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά και τις Βεβαιώσεις Εμπορίας και Διακίνησης της Εταιρείας μας.

4   Στη συνέχεια έχετε προθεσμία ένα μήνα από την ημέρα της θεώρησης, για να καταθέσετε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα όλα τα παραπάνω χαρτιά μαζί με τον αριθμό του Τραπεζικού σας Λογαριασμού.

 Το ποσό που δικαιούστε θα κατατεθεί στον προσωπικό σας Τραπεζικό σας Λογαριασμό σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μέρος ή το συνολικό κόστος αγοράς της περούκας παθήσεων.
Προτείνουμε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.