Ψυχολογία στα Ύψη

Ψυχολογία στα Ύψη

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

«Look good, feel good is an important factor on the mental therapy ofOncology patients» («Το “να είσαι ωραίος και να νιώθεις ωραία” είναι ένας σημαντικός παράγων πνευματικής διεργασίας – θεραπείας των ογκολογικών ασθενών») αναφέρει μεταξύ άλλων ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Μονάχου, Prof.  Dr. Karl Uberla.Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζεται η σημαντικότητα της καλής ψυχολογίας και η συμβολή της στην εξέλιξη της θεραπευτικής αγωγής του ασθενούς.

Ωστόσο δεν είναι μόνο ο καθηγητής Dr.Karl Uberla που υποστηρίζει αυτή την άποψη, καθώς πολυάριθμες μελέτες των τελευταίων χρόνων έχουν τεκμηριώσει τον ρόλο της καλής ψυχολογίας στην θετική έκβαση της θεραπείας του καρκίνου.