Ειδικό Λεξιλόγιο – Όροι

Ειδικό Λεξιλόγιο – Όροι

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΟΡΟΙ

Καθώς η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση είναι προϋπόθεση για την ορθότερη επιλογή, η Bergmann Kord ανανεώνει και εμπλουτίζει διαρκώς κάθε πηγή προσφοράς της γνώσης.

Για να επιλυθούν, λοιπόν, ενδεχόμενες απορίες και να  αποσαφηνιστούν τυχόν ασάφειες, ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός κατάλογος Ειδικού Λεξιλογίου και Όρων, που θα διευκολύνουν την ανάγνωση σας.

Α

ΑΛΩΠΕΚΙΑ
ΑΛΩΠΕΚΙΑ ΑΠΟ ΕΛΞΗ (TRACTION ALOPECIA)
ΑΝΑΓΕΝΕΣΗ (ANAGEN PHASE)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ
ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ
ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ

Γ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ (FEMALE PATTERN BALDNESS)
ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ (ALOPECIA AREATA)

Δ

ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ (TELOGEN EFFLUVIUM)
ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)
ΔΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΟΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

E

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

I

ΙΟΝΤΟΦΟΡΕΣΗ

K

ΚΑΤΑΓΕΝΕΣΗ
ΚΕΡΑΤΙΝΗ
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ

Λ

ΛΗΠΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

M

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ (ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ)
ΜΙΚΡΟΝΥΓΜΟΙ

Ο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΡΙΧΟΦΥΪΑ (TERMINAL HAIRS)

Π

ΠΛΑΣΜΑ

T

ΤΕΛΟΓΕΝΕΣΗ
Τ – ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΤΡΙΧΟΤΙΛΛΟΜΑΝΙΑ
ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΑ
ΤΡΙΧΟΦΥΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (TRICHOPHYTIC CLOSURE)

Χ

ΧΟΡΙΟ

Α

ANAGEN EFFLUVIUM

E

ESHRS

I

ISHRS

L

LUDWIG ΚΛΙΜΑΚΑ

M

MEGA SESSIONS

N

NORWOOD ΚΛΙΜΑΚΑ

F

FUE
FUT